Home
Agenda
Inzet maatschappij
Projectorkesten
Projecten
Organisatie
Fotoalbum
Slideshow
Links
Pers
Black & White
Een grote zaal
Gemeenteraad en LMF
Oprichting LMF+
Contact

 Persbericht LMF: 5 maart 2014

Raad geef Losser een zaal voor minstens 300 bezoekers! Kulturhus: een gouden kans voor de leefbaarheid van de gemeente en voor muzikaal en cultureel Losser.

 

Het College van de gemeente Losser doet een voorstel aan de Raad waar een forse investering wordt gevraagd voor de verbouwing van het gemeentehuis om de drie instellingen van Fundament onderdak te bieden en voor het Nieuwe Werken dat de gemeente graag wil invoeren.  De LMF .is nogal verbaasd over het voorstel. ‘In Losser hebben we dringend een grote podiumzaal nodig. Er zijn tal van culturele en gemeenschapsactiviteiten waarvoor we nu geen plek hebben. En als de muziekschool als gebouw verdwijnt en de Sint Martinus Kerk ook niet meer beschikbaar is vanwege de bezuinigingen die het bisdom moet doorvoeren, hebben we werkelijk een dringend probleem. Dan hebben we niets meer in Losser. Het Kulturhus concept in Borne, een gemeente vergelijkbaar met de onze, laat zien hoe een grote zaal zich terugbetaalt. De helft van de begroting wordt gedekt door de exploitatie van de ruimtes en de grote zaal. De beperkte gemeentelijke subsidies aan bibliotheek, muziekschool en welzijnsorganisaties zijn,  door deze commerciële activiteiten, toereikend om deze voorzieningen in stand te houden. Waarom ontbreekt bij de forse injectie van 2,2 miljoen zo een essentieel onderdeel als een grote zaal?‘

 

In de gemeente Losser wil men het anders aanpakken dan in Borne, een door provincie Overijssel als inspirerend voorbeeld beschreven vorm van een Kulturhus. Een gemeente die qua omvang vergelijkbaar is met de gemeente Losser. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de exploitatie van het gemeentehuis, er komt geen grote eigentijdse zaal die voldoet aan de eisen van deze tijd om te genieten van muziek en andere optredens. De raadszaal waar ongeveer 100 mensen in kunnen wordt beschikbaar gesteld als ruimte. Volgens LMF is deze zaal ongeschikt voor toneelopvoeringen. Zo kunnen bijvoorbeeld rekwisieten niet blijven staan. Evenmin voldoet de zaal voor  een dansschool. Nu nog ondergebracht in de zaal van de muziekschool. Ook voor muziekuitvoeringen zijn betere zalen van deze omvang in de gemeente reeds beschikbaar.

 

Namens de Losserse Muziek Federatie hoopt Jeannette Schuddeboom van harte dat de gemeenteraad het a.s. voorstel aangrijpt om een deel van het vereiste krediet aan te wenden voor de bouw van een aantrekkelijk en akoestisch hoogwaardige podiumzaal direct naast het gemeentehuis. Waar gebruik is gemaakt van de hedendaagse mogelijkheden aan licht, geluid, een podium heeft met coulissen, een theatervloer en comfortabele stoelen om het publiek optimaal te laten genieten. En daarmee voldoet ook niet een sportzaal hoe multifunctioneel en modern ook. Een alternatief die in de wandelgangen rond zingt.  

Losserse MuziekFederatie +