Home
Agenda
Inzet maatschappij
Projectorkesten
Projecten
Organisatie
Fotoalbum
Slideshow
Links
Pers
Black & White
Een grote zaal
Gemeenteraad en LMF
Oprichting LMF+
Contact

 

 

12 november 2013 

 

De Raad van Losser houdt verdere bezuinigingen op verenigingsleven tegen

 

De Raad van Losser was heel duidelijk op de begrotingsvergadering. Alle bezuinigingsvoorstellen vanuit het College die het verenigingsleven betreffen zijn uit de begroting 2014 met meerjarenperspectief 2015-2017 gestreept. Daarmee zijn de huidige subsidies voor de muziekverenigingen behouden en ook leges voor straatoptredens worden niet geheven.

 

Het bestuur van LMF is verheugd over het bereikte resultaat. 'Dat bewijst dat de Raad werkelijk onze gemeenschap vertengewoordigt en weet wat er leeft onder de bevolking' aldus een opgeluchte voorzitter. 'De Raad realiseert het zich. Met een subsidie aan een muziekvereniging wordt niet meebetaald aan een individuele hobby maar domweg aan het in stand houden van maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan het welzijn van de gehele Losserse bevolking. Een essentieel stukje volkscultuur.

Losserse MuziekFederatie +